Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Posts Tagged ‘töötus’

Töötud, tehke MTÜ!

Eilehommikune vestlus Marika Juusega  Kuku raadios pani mõtted liikuma.

Rääkisime Marikaga tema eestvõttel koos käivatest töötuklubidest, kus töö kaotanud pakuvad üksteisele emotsionaalset tuge, õpivad uusi oskusi ja abistavad üksteist tööotsingutes. Kuid muu kõrval jäi kõrvu kõlama hoopis Marika mõte tutvustada tööotsijatele võimalusena ka mittetulundussektorit.

Lõpuks ometi!

Majanduskriisi ajal saavad töötuks jäänud pea igapäevaselt soovitusi hakata ettevõtjaks. Riik pakub koolitusi ja stardipakette, need, kes on ettevõtlusteed juba alustanud, jagavad oma kogemusi leheveergudel. See kõik on kahtlemata vajalik, kuid märksa vähem on räägitud samaväärsest võimalusest leida tegevust mittetulundussektoris. Kuna sõna esimene pool „mittetulundus“ kipub paljude jaoks seostuma millegi „tulutuga“, olgu siinkohal kohe kummutatud müüt, et MTÜs või sihtasutuses töötamine tähendab ainult vabatahtlikku, tasuta ja tululootuseta töötamist. Ehkki vabatahtlikul tööl on kodanikuühiskonnas oluline roll, võib mittetulundusühingus või sihtasutuses töötamise eest, üllatus-üllatus, ka palka saada!

Mitmetes kodanikuühendustes on võimalik leida alaline töökoht, aga levinumad on muidugi projektipõhised töökohad, mis võivad kesta nii paar-kolm aastat. Ja mis siis sellest – uuemad tuuled tööturupoliitikas paistavad niikuinii soosivat just paindlikku ja kiirelt kohanevat tööturgu. Töökoht ei pea olema (ja järjest enam ei olegi) eluaegne, on täiesti normaalne ja omamoodi vaheldusrikas töötada 10 aasta jooksul ühe ja sama ameti asemel näiteks 2-3 erineva projekti juures. See kõik võib toimuda ka üheainsa asutuse katuse all, lihtsalt tööülesanded vahelduvad. Paljud meist just sellest unistavadki!

Kuid mis veel olulisem – vabaühenduste kaudu on võimalik tegeleda just nende küsimuste lahendamisega, mis kõige rohkem hinge kriibivad. See võib olla kohalik keskkond, lastehoiuvõimalused, kodutud koerad, narkoennetus, maailmaharidus või seesama tööpuudus, mis on nii paljusid meist viimaste aastate jooksul väga isiklikult puudutanud.

Tõsi, kolmandas sektoris tegutsemine eeldab üht möödapääsmatut käsitööoskust – oskust kirjutada ja juhtida projekte. Mittetulundusmaailm on projektimaailm. Kuna ühingud ei ela harilikult oma toodete või teenuste müügist ning institutsionaalset tegevustoetust jagub vähestele, tuleb ellujäämiseks pälvida rahastajate poolehoid, olgu nendeks siis erafondid, riiklikud sihtkapitalid või euroliit. Tihedas konkurentsis teiste omasugustega tuleb omakorda mängu oskus rahastajaid veenda. See tähendab peamiselt kolme: 1) projekt peab tegelema mingi probleemiga, mis on ka päriselt probleem, 2) tegevused ja sihid peavad olema läbimõeldud, 3) eelarve peab olema mõistlik.

Seega on ettevõtte alustamise kõrval täiesti tõsiseltvõetav alternatiiv – asutada mittetulundusühing või liituda mõne olemasolevaga. Ja ehkki masu on rahastamisvõimalusi kokku tõmmanud, on täpselt sama juhtunud ju ka turuga, millel uued ettevõtted tegutsema peavad. Eluaeg eraettevõttes töötanud inimesele võib ehk esialgu olla võõras mõte, et töö eesmärk ei ole tuua asutusele kasumit, vaid teha midagi ühiskonnale vajalikku, täita mõni lünk. Ent inimene on ju harjumis- ja õppimisvõimeline olend.

Ja ka projektikirjutamine on õpitav oskus nagu iga teine – ei kergem ega raskem kui näiteks müügitöö ettevõttes. Muide, ka MTÜ võib oma teenuseid ja oskusteavet edukalt müüa, selle erinevusega, et teenitud raha ei suundu mittu omanike taskusse, vaid just sellesama ühiskondliku probleemi lahendamisse, milleks kokku tuldi.

Advertisements

Read Full Post »