Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 12. jaan. 2012

Hanna Makko ja Eneli Silm MTÜst Eesti Gei Noored osalesid möödunud aasta novembris Prahas toimunud rahvusvahelisel seminaril „Empowerment of LGBTI organizations in Eastern and Central Europe“. Allpool nende kahasse kirjutatud kokkuvõte:

Oma osalusega püüdsime ühendada  nii kogenud aktivisti teadmisi kui ka uue liikme värsket nägemust.

Ida- ja Kesk-Euroopa organisatsioonide kokkusaamise eripärana oli tunda, et keskenduma pidi teemadele, mis aitaks LGBTI organisatsioonidel suhteliselt vaenulikus keskkonnas tekkida ja areneda ning rajada teed sallivamale mõtlemisele ühiskonnas. Iga päev keskendusime sellise väljakutse raames ühele keerukale aspektile: alul peamiselt vabatahtlike leidmisele ja nende juhtimisele, seejärel LGBT-inimestesse suhtumise muutmisele ning lõpuks seaduse tasandil muutuste vajadusele tähelepanu juhtimisele. Põnevaid ettekandeid jagus kõigil neil teemadel: Yuri de Boer (COC Nederland) aitas leida ideid, kuidas inimesi kaasata organisatsiooni tegemistesse; Juris Lavrikovs  (ILGA-Europe) koos Greg Czarnecki’ga (Campaign Against Homophobia, Poola) andsid esmased tööriistad kampaania planeerimiseks; Rudolf Kviz tutvustas sotsiaalmeedia kasutamisvõimalusi mittetulundusühingute töö nähtavamaks muutmisel; Kristyna Andrlova (Amnesty International, Tšehhi) koos Kristine Garina’ga (Mozaika, Läti) rääkisid kampaaniate läbiviimisest riiklikul tasemel jt.

Ettekanded olid ühendatud praktiliste grupitöödega, mille käigus saime võimaluse kavandada tegutsemisplaane tegelikeks situatsioonideks: sh SWOT-analüüsi koostamine Pride üritusele kui ühele võimalikule meetodile LGBT-alases teavitustöös; LGBT-teemat puudutava kampaania korraldamine ühiskonna teadlikkuse ja sallivuse tõstmiseks; eduka kampaania läbiviimine seadusandlike muutuste vajaduse näitamiseks (enim huvi pakkuvatena paistsid silma transgender-teemad, partnerlusseaduse vastuvõtmine, laste adopteerimine LGBT peredes jm). Kuna kõigi riikide edasijõudmine LGBT-teemades on erinev, võtsime alati aluseks olukorra konkreetsel maal. Arvestades Eesti suhteliselt head olukorda (vähemalt on meil riik avatud diskussiooniks eri huvigruppidega ning on võimalusi leida finantstoetust kodanikualgatust soosivatest fondidest), andsime seekord eelise luubi alla võtta võimalused olukorra parandamiseks teistes maades ja panime arutelust kõrva taha ideid, mis oleks rakendatavad ka Eestis.

Kolmepäevane seminar leidis aset hubases kohvikus Cafe Therapy. Esmalt oli kõigil osalevatel organisatsioonidel ülesandeks teha oma tegevuse, tugevuste, nõrkuste jm kohta 10-minutiline tutvustus. Avardasime oma teadmisi sellest, millised on endiste Idabloki riikide LGBT-organisatsioonide tegevused ning tase, milleni nad on jõudnud ning mida soovivad tulevikus saavutada. Baltimaades on olukord üsna sarnane ning kohati pidi isegi tõdema, et võrreldes mõne teise riigiga on Eesti inimõiguste ja sallivuse edendamise vallas oluliselt kaugemale jõudnud. Nt on Valgevenes siiani igasuguste mittetulundusühingute registreerimine ning rahastamine väga keeruline, rääkimata LGBT-kogukonna suuremast riskist sattuda diskrimineerimise ja vägivalla sihtmärgiks. Venemaa esindajad pidid seminari vältel tegelema ka oma kodumaal toimuvate probleemidega – nimelt oldi Peterburis parasjagu vastu võtmas propagandaseadust, mis keelustaks LGBT-info jagamise alaealistele ning selle laiem mõju LGBT-kogukonna peitmisel ja teavitustöö piiramisel hirmutas kõiki piirkonna organisatsioone. Bosnia-Hertsegoviina esindaja kommenteeris LGBT-peredega seotud juhtumite käsitlemisel, et huvigruppide ja riigi vaheline arutelu sellisel teemal on tänase seisuga tema kodumaa kontekstis sama ettekujuteldamatu nagu kosmoselennu planeerimine sajand tagasi.

Kuigi seminar sisustas suurema osa meie ajast Prahas, oli meil siiski ka võimalus õhtutundidest võtta osa seminariga samaaegselt toimuvaist filmipäevadest Mezipatra Queer Film Festival, kus ühtekokku jõudsime ära vaadata kolm filmi: humoorika armastuskomöödia „Leading Ladies“; dokumentaalfilmi „Lost In The Crowd“ – LGBT-noortest, kes püüavad hakkama saada New Yorki tänavatel ning kunstipärase Virginia Woolfi romaani ainetel põhineva filmi „Orlando“. Lisaks vahetasime kontakte Peterburi LGBT-filmifestivali korraldajatega, et tulevikus ehk organiseerida väike kultuurivahetus: minna ise Venemaale osalema nende tegemistes vabatahtlikena (saamaks spetsiifilist organiseerimiskogemust) või osalejatena ning kutsuda sealt filmisõpru Eestisse PÖFF’i raames toimuvatele üritustele Tallinnas ja Tartus.

Pärast kojupöördumist on juba loodud peamiselt seminaril osalejatest koosnev kontaktgrupp „LGBT Empowerment across CEE“, millega vahendame olulisemat informatsiooni organisatsioonide töödest ja tegemistest, jagame erinevaid infopõhiseid ressursse ning kaasame teineteist rahvusvahelistesse koostööprojektidesse. Saadud teadmised on edasi antud MTÜ EGN’i juhatusele ning plaanime neid kindlasti ära kasutada südameid ja seadusi muutvates projektides tulevikus.

Read Full Post »