Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 12. veebr. 2009

valimiskampaania-istanbulis-uksik-naiskaandidaat

Pildil: Türgi kohalikud valimised on märtsis. Leidke Istanbuli tänavapildilt naiskandidaat! Foto: Selve Ringmaa©

Selve Ringmaa osales International Gender Policy Institute’i koolitusel “Women’s participation in politics” 21.-23.jaanuaril Istanbulis, Türgis

* * *

Naiste parteiliikmelisus ja osalemine poliitikas nii kohalikul, riiklikul kui Euroopa tasemel pole Eesti jaoks midagi tavatut. Riigikogu liikmete hulgas on naisi 21 protsenti, mis on täpselt sama palju kui Euroopa keskmine. Uudis pole seegi, et tarkus kipub jaotuma ebaühtlaselt nii naiste kui ka meeste puhul ja olekski patt selle üle nuriseda. Rahulolematuseks on aga siiski põhjust: vaid viiendik osalusest ei ole piisavalt kaalukas muutmaks poliitilist kultuuri pelgalt kohalolu kaudu. Valige mõni eesti naispoliitik ja suure tõenäosusega jutustab ta teile oma raskest teekonnast selles jätkuvalt meeste pärusmaaks peetavas mängus. Kindlasti pole naisi poliitikas ebaproportsionaalselt vähe mitte seepärast, et nad otsustamises osalemist raskeks või tüütavaks peaksid. Aga miks siis?

Istanbuli koolitusel vaagiti põhjuseid ja pakuti lahendusi. Seminaride temaatika järgis Thenjiwe Mtintso mõttelõnga, mis vaatles naiste osalust poliitikas juhitava ja iseennast võimendava protsessina: juurepääsutingimuste parandamine tõstab kriitilist massi, aktiivne otsustusprotsessides osalemine suurendab positiivset väljundit ja aitab säilitada juba saavutatud positsioone, mis omakorda motiveerib muutma juba lähenemist poliitilisele protsessile tervikuna.

Ürituse õhkkond oli erakordne. Korraldajate arvestatavad kogemused juhatasid osalisi mängleva kergusega elava mõttevahetuseni. Koostöös sündinud ettepanekutest naiste osaluse suurendamiseks sobivad mitmed ka Eesti oludesse. (veel …)

Read Full Post »

(Algupärane postitus avaldatud 29. jaanuaril 2009)

Eesti õpetajad ja õpilased püüavad Moldova õpilasfirmadele hoo sisse saada. Lähemalt kirjutab Epp Vodja sihtasutusest Eesti Junior Achievementi Arengufond.

opilased-moldovas21

Pildil: õpilased rühmatöö ettekannet kuulamas

* * *

Idee tekkis 2007. aastal, mis oli Eesti õpilasfirmadele olnud Euroopas väga edukas. Autasusid teeniti rahvusvahelistel laatadel ning Euroopa õpilasfirmade võistlustelt toodi taas II koht. Miks on Eesti õpilasfirmad teistest Ida-Euroopa õpilasfirmadest võistlustel edukamad?

Üks põhjus on kindlasti see, et Eesti hakkas Euroopa õpilasfirmade liikumises teistest varem osalema ning me kasutame teistelt riikidelt saadud oskusteavet oma õpilaste ja õpetajate juhendamisel. Teiseks jäävad Eesti väiksuse tõttu siin kergesti püsima kontaktid endiste õpilasfirma liikmetega. Pisikese kogukonna tunne toob noored tihti Junior Achievementi Arengufondi üritustele tagasi ning nad pakuvad uutele õpilasfirmadele oma abi. Ka on vilistlased mitmeid kordi käinud koolides õpilasfirma programmist rääkimas ning uusi noori sütitamas.

Nii tuli meil Moldova Junior Achievementi juhi Adelaga pikemaks jutuks see, miks Moldovas asjad nii hästi ei lähe ning üheskoos leidsime, et lisaks riigi majanduslikele raskustele, ei ole ettevõtlusharidus Moldovas pooltki nii populaarne kui Eestis. Kuigi ka Moldova on Junior Achievementi programme aastaid kasutanud, on nende levi väike. Organisatsioonil on raske (sageli isegi võimatu) leida raha õpilastele ja õpetajatele rahvusvahelistes üritustes osalemiseks. Ka oma maal on vähe tuntud mittetulundusorganisatsioonil keerukas saada toetajaid suurte ürituste organiseerimiseks. Ilma nendeta on aga nii vajalik tuntus raske tulema. Turgutamist vajab nii õpetajate kui ka õpilaste enesekindlus, mis on ettevõtluse (ja ka ettevõtlushariduse) edendamiseks äärmiselt oluline. Tegijatel on tekkinud troostitu „nokk-kinni-saba-lahti“ tunne.
(veel …)

Read Full Post »

Naised ja areng

(Algupärane postitus 27. jaanuaril 2009)

ettevotlikud-naised-aafrikas

Pildil on ettevõtlikud daamid Lõuna-Aafrika Vabariigist (Foto: Kadri Aavik)

Kadri Aavik teeb ülevaate arengukoostööst naiste vaatepunktist.

Ehkki Eesti arengukoostöö eesmärkides on naiste õiguste kaitsmist kajastatud, pole praktikas veel piisavalt pingutatud.

Naised teevad ära kaks kolmandikku maailma töötundidest, toodavad poole maailma toidust, kuid teenivad ainult 10% maailma sissetulekutest ja omavad vähem kui 1% maailma varast. (Allikas: World Development Indicators, 1997, Womankind Worldwide) (veel …)

Read Full Post »

Older Posts »